12 Vecí, ktorými dostávajú muži ženy do úzkych

Podľa hodnotenia sú vernosť, dôveryhodnosť a čestnosť najžiadúcejšie kvality u každého muža. Tieto črty je však veľmi ťažké nájsť, najmä ak sme s osobou po prvý krát. Podľa štúdie potrebujeme len jednu pätinu sekundy, aby sme sa do niekoho zaľúbili. Po tejto eufórii sa v mozgu uvoľňujú chemické látky a ovplyvňujú 12 oblastí.

Zdravanalada.sk objavila, ktoré mužské činnosti a črty ženy priťahujú. Možno nebudete súhlasiť so všetkými, ale pamätajte si, že sú vedecky overené. Ste pripravení dozvedieť sa pravdu?

1. Prinúťte ženy smiať sa

Ženy majú rady, ak majú s mužom zábavu. Podľa tejto štúdie pomáha pri kreativite a inteligencii práve dobrý zmysel pre humor. A tento faktor prináša aj spoločný úspech.

Vedci tvrdia, že nezadaní ľudia, ktorí sa stále dožadujú prosociálneho správania, majú vyššie šance v priebehu roka začať budovať stabilný vzťah. Znamená to, že ženy dávajú prednosť nesebeckému mužovi, ktorý pre dlhodobý vzťah prispieva dobrými skutkami.

3. Ukážte svoj vysoký status

Často počúvame, že peniaze nie sú kľúčom k úspechu, ale výsledky tejto štúdie sú dosť zaujímavé. Dokázalo sa, že v porovnaní s obyčajnými mužmi preferujú ženy mužov, ktorí sa objavujú v blízkostí predmetov, ktoré majú "vysoký status", ako napríklad luxusné apartmány alebo drahé autá.

4. Vyzerajte staršie

Hovorí sa, že mužmi sa muži stávajú vekom. Ale vie povedať niekto prečo? Sú viac príťažliví kvôli vráskam alebo naše srdca roztápajú očami, ktoré naznačujú ich slobodu a nespútanosť? Už na to teraz máme odpoveď. Ukazuje sa, že príťažlivosť tkvie vo veľkých životných skúsenostiach, ktoré dávajú viac príležitostí nahromadiť si zdroje a získať nad nimi kontrolu.

5. Držte si v zálohe neistotu

Shekhar Kapur raz povedal: "Svoj život som zasvätil neistote. Istota je smrťou slobody, myšlienok a kreativity." A zdá sa, že u vzťahov je to pravda. Dokázalo sa, že ženy, ktoré si neuvedomujú, či sa im muž naozaj páči alebo nepáči, prestali mužov priťahovať.

6. Starajte sa o psy

V dnešnej dobe prezrádza vlastnenie nejakého psíka starostlivosť v dlhodobom vzťahu. Signalizuje to starostlivosť o rodinu. Zaujímavosťou je, že dokonca aj muži, ktorí hľadajú krátkodobé vzťahy sa stávajú objektom záujmu u žien, ktoré sú už pripravené budovať si rodinu.

7. Noste červené oblečenie

Ukazuje sa, že červená farba nie je len pre ženy. Vedci tvrdia, že červená farba výrazne ovplyvňuje ženský záujem o mužov. Počas štúdie ženy, ktoré videli u mužov oblečené červené tričko, vnímali mužov s vyšším statusom a oveľa atraktívnejšie.

8. Podstupujte riziká

Ženy dávajú prednosť mužom, ktorí sú pripravení pre hrdinské činy, aby dokázali poraziť nebezpečenstvo. Tento záver priniesol výskum G. Williama Farthinga. Podľa výsledkov, tí, čo podstupujú hrdinské aj nehrdinské riziká sa vnímajú ako statočnejší, atletickejší, fyzicky fit, impulzívni a príťažlivejší ako tí muži, ktorí sa rizikám vyhýbajú. Ale iba tých, ktorí podstupovali hrdinské riziko, ženy vnímali ako nesebeckých, ochotných, svedomitých a sexy v porovnaní s tými, ktorí sa nebezpečenstvu vyhýbali.

9. Noste bradu

Ženy majú tendenciu vnímať tváre s bradou ako najatraktívnejšie. A muži s dlhými bradami sa vnímajú ako lepší rodičia s dobrým zdravím. A úroveň mužnosti sa lineárne zvyšuje s hustotou ochlpenia.

10. Pestujte si svaly

Podľa tohto výskumu, ženy považujú mužov so svalmi za viac sexy, fyzicky dominantnejších a nestálych. Muži s jemnou mužnosťou sa vnímajú u žien ako menej atraktívnejší a nemajú podľa žien predpoklady pre dlhodobý vzťah.

11. Prejavte záujem o deti

Ženy majú skrytý talent podvedome určovať, či sa muž zaujíma o deti prostredníctvom výrazu svojej tváre. Je to ľahké? Všimnite si akékoľvek dieťa vašimi očami a smiechom - a práve ste chytili srdce svojej milovanej ženy.

12. Buďte vysokí

Záleží na výške? Dokazuje to táto štúdia. Vedci požiadali 601 žien o odpovede na otázky týkajúce sa výšky a dostali nasledovné odpovede: "Ako dievča rada u muža cítim ohľaduplnosť a zároveň istotu." Alebo: "Ak sa na mňa díva muž zhora svojimi očami, cítim niečo zvláštne." Výsledky potvrdzujú, že ženy hľadajú u mužov špecifické vlastnosti akými sú výška, ochrana, bezpečnosť a schopnosť vybudovať dlhodobý vzťah.

Súhlasíte s výsledkami týchto štúdií? Poznáte aj nejaké iné triky, ktorými si muži získavajú ženské srdcia? Zdieľajte svoje skúsenosti v komentároch.