5 Jednoduchých otázok, ktoré vám pomôžu rýchlo zhodnotiť ľudskú inteligenciu

Existujú otázky, ktoré nám pomáhajú "nakuknúť" do ľudskej mysle a pochopiť, o aký druh osobnosti sa jedná. Tieto otázky vám nielenže pomôžu pochopiť ľudí, ktorých už poznáte, ale pomôžu vám prekuknúť aj ľudí, ktorých stretávate po prvý krát.

Zdravanalada.sk vám garantuje, že ak počúvate myšlienky účastníka rozhovoru podľa týchto 5 otázok, naučíte sa o ľuďoch viacero zaujímavých vecí. A ak by boli náhodou ich myšlienky podobné tým vašim, je pravdepodobné, že sa priatelíte so spriaznenou dušou.

“Ako väčšinou zavesíte telefón?” Táto otázka vám prezradí:

charakterové črty človeka (napríklad, či je lenivý, zapárač, optimista, atď.), úroveň príjmu, počet priateľov (a teda aj schopnosť udržať si dobré priateľstvá), záľuby človeka a o čo sa vo všeobecnosti zaujíma.

“Ak by ste mali bilión dolárov, na čo by ste ich použili?” Táto otázka vám pomôže zistiť:

životné hodnoty človeka aj jeho priority, čoho má nedostatok, stupeň sebeckosti, jeho ambície, morálne hodnoty a úroveň intelektu.

Ďalšia otázka je provokatívnou otázkou. Jednoducho navrhnite tému na debatu. Napríklad sa účastníka rozhovoru môžete opýtať na jeho prístup k politickým stranám, vegetariánstvu alebo feminizmu. Bolo by dobré, ak by sa vám podarilo overiť si, ako vníma názory, ktoré si navzájom odporujú. A zároveň vám to pomôže zistiť:

všeobecný pohľad na svet tohoto človeka, aký vysoký má intelekt, ako zvláda agresiu, či je osobou, ktorá rada rozpráva nezmysly alebo nie je schopná urobiť žiadne závery, ako veľmi je tolerantný voči iným názorom, či si je istý svojimi argumentmi, či je s ním jednoduché manipulovať alebo či má vo všeobecnosti na niektoré veci aj vlastný názor.

Ďalšia fáza zahŕňa otázku v rámci ponúknutia vyriešenia morálnej dilemy. Môžete sa opýtať napríklad otázku: “Ak by ste mali schopnosť byť neviditeľným, cítili by ste povinnosť riadiť sa všeobecne záväznymi normami?”

V tomto prípade by bolo veľmi zaujímavé počúvať, ako človek zdôvodňuje a vypočuť si jeho názor na princípy aj to, či sa zhodujú nejakým spôsobom s vašimi.

“Čo by ste na tomto svete zmenili?” Táto otázka je poslednou otázkou na našom zozname. Venujte pozornosť veciam, ktoré by účastník rozhovoru chcel zmeniť. Pomôže vám to zistiť, ktoré obdobia viac zdôrazňuje - či už ide o minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť. A zároveň popri tom zistíte aj:

stupeň sebeckosti a aj to, aké má globálne myšlienky a názory.

Pozrite si obrázky na Anka Zhuravleva