Automaty na pozeranie pornografie, 1965 rok

Automaty na pozeranie pornografie, 1965 rok

V roku 1965 sa objavili automaty na pozeranie pornografie. Do tej doby boli dostupné len pornografické časopisy, no možnosť pozerať video bolo oveľa lepšie ako fotografie v časopisoch.

Automaty na pozeranie pornografie boli jedným z prvých spôsobov, ako ľudia mohli pozerať pornografiu v minulosti. Boli umiestnené v nelegálnych alebo tajných miestach a zákazníci si za poplatok mohli vybrať film na pozeranie v kabínke. Technológia bola v tej dobe veľmi primitívna, takže kvalita obrazu a zvuku bola často zlá. Okrem toho bola pornografia v mnohých krajinách stále nelegálna, takže automaty boli často prenasledované policajnými jednotkami.

V dnešnej dobe, s rozvojom internetu, sú automaty na pozeranie pornografie väčšinou zastarané a nahradené online zdrojmi, kde je pornografia ľahko dostupná. Avšak v niektorých krajinách stále existujú a používajú sa, hlavne v miestach so stále obmedzeným prístupom k internetu.

Automaty na pozeranie pornografie, 1965 rok

Automaty na pozeranie pornografie, 1965 rok