Marcel Duchamp a jeho fontána.

Marcel Duchamp a jeho fontána.

"Fontán" je dielo od francúzskeho umelca Marcel Duchampa z roku 1917. Je to jedno z jeho najslávnejších diel a patrí do obdobia, keď sa umelca venoval téme ready-made, teda využívaniu bežných predmetov ako umeleckých diel.

"Fontán" je jednoduchým predmetom, ktorým je umývadlo na ruky. Duchamp ho umiestnil na podstavec a označil ho ako umelecké dielo. Týmto dielom chcel Duchamp vyjadriť svoj pohľad na umenie a jeho vnímanie v spoločnosti.

Marcel Duchamp a jeho fontána.
Marcel Duchamp

"Fontán" sa stal jedným z najvýznamnejších diel dadaizmu, umeleckého hnutia, ktoré vzniklo počas prvej svetovej vojny a ktorého cieľom bolo vyvrátiť tradičné pohľady na umenie a spoločnosť. Toto dielo tiež ovplyvnilo mnohé umelecké hnutia a umelcov v nasledujúcich desaťročiach, vrátane pop-artu a postmodernizmu.

"Fontán" je dodnes považované za jedno z najvýznamnejších umeleckých diel 20. storočia a je často citované ako príklad toho, ako môže umelec použiť bežný predmet na vyjadrenie svojich myšlienok a názorov.