Nezvyčajná vianočná tradícia z Katalánska

Nezvyčajná vianočná tradícia z Katalánska

Väzeni barcelonskej väznice vyrobili tisíce tradičných katalánskych vianočných figúrok "Kaganerov", alebo jednoducho "serunov".

Nezvyčajná vianočná tradícia z Katalánska

Figúrku Kaganera sa zvyčajne umiestňuje doma na viditeľné miesto počas vianočných sviatkov ako symbol úspechu a dostatku v dome. Sama tradícia pochádza z 17. storočia a to, čo sa nazýva serun, symbolizuje hnojenie pre dobrý úrodok v nasledujúcom roku.

Nezvyčajná vianočná tradícia z Katalánska

Tradičná figúrka je roľník v červenom klobúku, ale v súčasnosti už dávno prestali zobrazovať kakajúceho roľníka. Dnes na vianočných trhoch môžete nájsť akúkoľvek známu osobnosť, od herca po prezidenta, ktorý rieši potrebu.

Nezvyčajná vianočná tradícia z Katalánska