Paní ze Shalott

Paní ze Shalott

📖 "Paní ze Shalott" je založená na stejnojmenné básni Alfréda lorda Tennysona, která zase vychází z legendy o Elaině z Astolatu.

🗡️ Legenda vypráví o krásné dívce jménem Elaine, která žila v hradě jménem Astolat. Silně milovala sira Lancelota, slavného rytíře Okrouhlého stolu krále Artuše, a trávila své dny tkaním gobelínu o jeho činech.

💔 Nicméně sir Lancelot miloval ne Elainu, ale královnu Guineveru, a když se to Elaine dozvěděla, zemřela zlomeného srdce. Její tělo bylo vloženo na loď, která ji dopravila po řece do Camelotu, kde se nacházel dvůr krále Artuše. Když plula po řece, její tělo doprovázela smutná píseň, kterou zpívala za svého života, a stala se známou jako "Paní ze Shalott".

🖼️ Obraz Johne Williamse Waterhouse přenáší náladu a atmosféru legendy: Paní ze Shalott klidně pluje po řece, ponořená do svých myšlenek a snů. Obraz hovoří o nezměnitelné síle mýtů a legend, o nadčasové přitažlivosti příběhů, které po staletí zajímaly lidskou představivost.

Paní ze Shalott

Paní ze Shalott