Dante a Vergilius v pekle

Plávajúci šach Dantovej

"Dante a Vergilius v pekle" - prvý významný obraz vytvorený francúzskym umelcom Ézenezom Delakruom a jednou z prác, ktoré sa považujú za prechod od neoklasicizmu k romantizmu. Tvorivá interpretácia jedného z najzaujímavejších dejov svetovej literatúry, revolučné vysvetlenie symbolov, otvorené získavanie postupov od majstrov Renesancie - všetko spolu urobilo prácu jasnou, šťavnatou a inovatívnou.

Cez Stigijskú močiarinu leží cesta Danta a Vergília. Hnevné, odsúdené na večné muky v močiari, sa snažia všetkými silami preniknúť do lodi a vrátiť sa do sveta živých. Trápenia hriechových duší sú zobrazené v najlepších tradíciách emocionálneho baroka. Ale figúry hlavných hrdinov sú skôr blízke klasickým kanónom.

Nerozostrenie kresby "pracuje" pre myšlienku práce. Ako keby samé vášne a emocionálny náboj deformovali priestor a robili kontúry detailov nejasnými. Obraz je plný silných farieb a kontrastov, ktoré vytvárajú dramatickú atmosféru. Predstavuje kulmináciu Delakruovej tvorby a zároveň je počiatkom novej éry v umení. Dnes je vystavený v Louvre v Paríži.