Prečo mali väzni pruhované rúcha?

Prečo mali väzni pruhované rúcha?

Pruhovaná väzenská uniforma sa používa v mnohých krajinách ako symbol väzenia. Existuje niekoľko teórií o tom, prečo sa začala používať pruhovaná väzenská uniforma.

Jedna teória hovorí, že pruhovaná väzenská uniforma bola pôvodne navrhnutá tak, aby sa zabránilo tomu, aby väzni mohli uniknúť do okolitého prostredia. Pruhovaný vzor bol viditeľný z ďaleka a umožňoval strážcom vidieť väzňov v diaľke.

Ďalšia teória hovorí, že pruhovaná väzenská uniforma bola použitá ako znak poníženia a znevažovania väzňov. Pruhovaný vzor bol považovaný za ostražitý a odpudzujúci a bol použitý na znázornenie väzňov ako nižšej triedy ľudí.

Nie je presne známe, prečo sa používa pruhovaná väzenská uniforma, ale tieto teórie ponúkajú niekoľko možných vysvetlení.