Prečo sa číslo 777 považuje za šťastné?

Prečo sa číslo 777 považuje za šťastné?
Prečo sa číslo 777 považuje za šťastné?

Číslo 777 sa často považuje za šťastné, pretože obsahuje tri sedmičky, ktoré sú spojené s rôznymi symbolmi šťastia a blaha v rôznych kultúrach. V niektorých kultúrach sa sedmička považuje za symbol božskosti a blaha, v iných je spojená s vlastnosťami ako šťastie, šťastie a dlhovekosť. V židovskej kultúre je 777 spojené s Bohom a považuje sa za symbol jeho prítomnosti.

V niektorých kresťanských sektách tiež existuje vera, že 777 symbolizuje tri atribúty Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Všeobecne platí, že rôzne kultúry a náboženstvá majú rôzne pohľady na to, prečo sa 777 považuje za šťastné číslo, ale všeobecne sa toto číslo spája so šťastím, šťastím a blahobytom.