Rovnosť žien v armáde Izraela: história, súčasnosť a snaženi

Rovnosť žien v armáde Izraela: história, súčasnosť a snaženi

V Izraeli majú ženy od roku 1948 rovnaké práva slúžiť v armáde ako muži. Táto rovnosť sa vzťahuje na bojové a podporné pozície. V súčasnosti sa od žien v Izraeli požaduje rovnaká dôstojnícka služba ako od mužov, a to vrátane služby v prvej línii.

Rovnosť žien v armáde Izraela: história, súčasnosť a snaženi

V armáde Izraela sa od žien očakáva, že budú plniť rovnaké úlohy ako muži, vrátane bojovej služby. Ženy môžu byť zaradené do bojových jednotiek, vrátane tankových jednotiek, vojenských policajných jednotiek a spevnených útvarov. Ženy tiež slúžia v rôznych podporných funkciách, ako sú inteligencia, špeciálne jednotky, logistika, komunikácie a lekárske služby.

Rovnosť žien v armáde Izraela: história, súčasnosť a snaženi

Izraelská armáda tiež podporuje rovnosť pohlaví a diverzitu. Toto sa prejavuje napríklad v tom, že sa konajú špeciálne kurzy pre ženy, aby sa zlepšila ich príprava na službu, a tiež sa robia kroky na zlepšenie prístupnosti služby pre ženy s deťmi.

Rovnosť žien v armáde Izraela: história, súčasnosť a snaženi

V posledných rokoch sa počet žien slúžiacich v armáde Izraela zvýšil, ale stále zostáva relatívne nízky v porovnaní s mužmi. Napriek tomu sa Izrael snaží podporovať rovnosť pohlaví v armáde a dôrazne sa snaží zvýšiť počet žien slúžiacich v armáde.

Rovnosť žien v armáde Izraela: história, súčasnosť a snaženi

V zhrnutí, ženy majú v Izraeli rovnaké práva slúžiť v armáde ako muži od roku 1948, a armáda sa snaží podporovať rovnosť pohlaví a diverzitu v rámci svojich jednotiek. Hoci počet žien slúžiacich v armáde je stále relatívne nízky, Izrael sa snaží robiť kroky na zlepšenie situácie.