Správy z Japonska

Správy z Japonska
Správy z Japonska

Japonská spoločnosť Hiroro poskytuje zamestnancom platené voľno v prípade, že ich obľúbený spevák odchádza z skupiny a potrebujú si trochu (až 10 dní) pomaly užívať. Ak ich obľúbená idolka vyjde za muža, voľno na smútok tiež vybavia. Hiroro je súčasťou japonského showbiznisu (produkuje hudobné videá a reklamné spoty), preto prezident spoločnosti všetko dobre pochopí a od zamestnanca, ktorý je na pracovisku smutný, sa ani tak nečaká veľa.