Suchý zákon

Suchý zákon
Muži oslavujú zrušenie "suchého zákona"

"Suchý zákon" v Spojených štátoch je označenie pre obdobie, keď bolo pitie alkoholu zakázané v USA. Tento zákon bol prijatý v roku 1919 a bol v platnosti až do roku 1933. Cieľom tohto zákona bolo znížiť spotrebu alkoholu a zlepšiť celkové zdravie a bezpečnosť obyvateľstva.

Suchý zákon bol prijatý na základe 18. dodatku Ústavy USA, ktorý zakazoval výrobu, predaj a transport alkoholu v celej krajine. Tento dodatok bol tiež známy ako "Zákon o prohibícii".

Suchý zákon viedol k vzniku ilegálnych alkoholových podnikov, ktoré sa stali známe ako "speakeasies". Tie boli štýlové bary, kde sa predával alkohol v tajnosti. Tento zákon tiež viedol k vzniku mafie a iných zločineckých skupín, ktoré sa zaoberali distribúciou a predajom alkoholu v rozpore so zákonom.

Suchý zákon bol zrušený 21. dodatkom Ústavy USA v roku 1933. Tento dodatok zrušil 18. dodatok a umožnil opätovné legalizovanie výroby, predaja a spotreby alkoholu v Spojených štátoch.