Zoznam liekov na zníženie hladiny cukru v krvi.

Zoznam liekov na zníženie hladiny cukru v krvi.
  1. Metformin - je liek, ktorý sa používa na liečbu cukrovky typu 2 a pomáha znižovať hladinu glukózy v krvi tým, že zvyšuje citlivosť tela na inzulín.
  2. Akarbóza - je inhibítor alfa-glukozidázy, ktorý sa používa na liečbu cukrovky a pomáha znižovať hladinu glukózy v krvi tým, že znižuje absorpciu cukru v čreve.
  3. Sulfonylurea - sú lieky, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky typu 2 a pomáhajú zvyšovať produkciu inzulínu v pankrease.
  4. Dapagliflozín - je inhibítor sodíkového-glukózového cotransportéru 2 (SGLT2), ktorý sa používa na liečbu cukrovky typu 2 a pomáha znižovať hladinu glukózy v krvi tým, že zvyšuje vylučovanie glukózy močom.
  5. GLP-1 receptor agonist - lieky, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky typu 2 a pomáhajú zvyšovať produkciu inzulínu a znižovať hladinu glukózy v krvi.
  6. GLP-1 receptor antagonist - lieky, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky typu 2 a pomáhajú znižovať hladinu glukózy v krvi tým, že blokujú účinok GLP-1 receptor agonistov.
  7. DPP-4 inhibitor - lieky, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky typu 2 a pomáhajú zvyšovať produkciu inzulínu a znižovať hladinu glukózy v krvi tým, že inhibujú enzým DPP-4.
  8. Meglitinide - lieky, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky typu 2 a pomáhajú zvyšovať produkciu inzulínu v pankrease.
  9. Byline - Niektoré bylinky, ako napríklad fenugreek, gymnema sylvestre a bitter melon, sú známe pre svoje schopnosti znižovať hladinu cukru v krvi.

Je dôležité zdôrazniť, že pred užívaním akéhokoľvek lieku na kontrolu hladiny cukru v krvi by ste sa mali vždy poradiť so svojim lekárom. Liečba cukrovky môže vyžadovať komplexný prístup, ktorý zahŕňa aj zmeny životného štýlu a stravovania.