Dennik N

Dennik N

Dennik N je slovenská online novinová platforma, ktorá bola založená v roku 2014. Na Dennik N píšu mnohí významní slovenskí novinári a publicisti, medzi ktorými je aj karikaturista Marek Gažúr, ktorý kreslí pod pseudonymom "Zapletal". Jeho karikatúry sa často zameriavajú na politické témy a sú veľmi obľúbené medzi čitateľmi Denníka N. Marek Gažúr sa narodil v roku 1978 v Banskej Bystrici a už počas štúdií na Strednej umeleckej škole v Banskej Bystrici sa začal venovať kresleniu karikatúr. Od roku 2000 publikoval svoje karikatúry v rôznych slovenských novinách a časopisoch a v súčasnosti je jedným z najvýznamnejších slovenských karikaturistov.

Dennik N

Dennik N