Zahajenie nového roka stretnutím s najslávnejšími dekotora v Japonsku.