Operácie "Dominik"

Operácie "Dominik"

Toto je snímka počas operácie "Dominik" - série z 31 rôznych testov jadrových zbraní, ktoré boli vykonané USA v období studenej vojny. Táto fotografia bola zhotovená 11. mája 1962 a zobrazuje výbuch "ryby-mecha". V tomto konkrétnom teste boli použité protiponorkové rakety a jadrové hlbinné bomby W44, určené na útoky proti sovietskym ponorkám.

Operácia "Dominik" bola séria z 31 testov jadrových zbraní vykonaných Spojenými štátmi v rokoch 1962-1963 v období studenej vojny. Testy boli vykonávané na atolskom súostroví Bikini v Tichom oceáne a boli súčasťou širšieho programu jadrových testov s názvom Operácia Plumbbob. Cieľom operácie "Dominik" bolo vyvinúť a vylepšiť jadrové zbrane a skúmať ich účinky na vojenské zariadenia a štruktúry.

Niektoré z testov boli veľmi kontroverzné a spôsobili medzinárodné odsúdenie, ako napríklad test "Starfish Prime", ktorý bol zameraný na skúmanie vplyvu vysokých nadmorských výšok na výbušnosť jadrových zbraní. Test spôsobil silné elektromagnetické impulzy, ktoré poškodili alebo vypnuli elektrické zariadenia na Havajských ostrovoch a dokonca aj v Aucklande na Novom Zélande.

Počas operácie "Dominik" bolo tiež vykonané niekoľko testov s jadrovými zbraňami malých rozmerov a nízkej výbušnosti, ktoré sa mali použiť ako taktické zbrane. Testy boli vykonávané na pevninských cieľoch, ako aj na lodných zariadeniach, ako sú napríklad torpéda a ponorky.

Testy v rámci operácie "Dominik" boli ukončené v roku 1963 po dohode medzi Spojenými štátmi a ZSSR o zákaze jadrových testov v atmosfére, v priestore a na vodnej hladine.

Operácie "Dominik"

Operácie "Dominik"